Để sử dụng các chức năng của chương trình, bạn cần đăng nhập hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu.