SỨ MỆNH

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ khoa học và quản lí giáo dục có trình độ đại học, sau đại học theo chuẩn quốc gia; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục khu vực duyên hải Miền Trung và cả nước; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 

1
Thông báo
Thời khóa biểu
Lịch thi
Kết quả học tập
THÔNG TIN - QUẢNG BÁ
Tuyển sinh đại học năm 2020
Kế hoạch học kỳ
 • Đăng ký môn học

  Thực hiện đầu học kỳ

  Sinh viên đăng ký môn học và đầu mỗi học kỳ theo kế hoạch cụ thể của trường.

 • Lịch học

  Lịch học chính thức của sinh viên sẽ được công bố sau khi sinh viên đăng ký môn học thành công và được nhà trường đồng ý mở lớp.

 • Kiểm tra quá trình

  Điểm kiểm tra quá trình và điểm quá trình phải được giảng viên công bố trước khi kết thúc học kỳ.

 • Thi học kỳ

  Trước kỳ thi học kỳ 1 tuần sinh viên xem lịch thi cụ thể trên trang web.

 • Tổng kết năm học

  Điểm tổng kết năm học được sử dụng để xét lên lớp, xét đăng ký môn học ...


Bảng thông báo

 • THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH THI

  - Sinh viên dự thi môn Hoà âm 2 sẽ tổ chức vào sáng 16/7/2024 tại phòng E.II.1

  - Sinh viên dự thi môn Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 sẽ tổ chức vào sáng 20/7/2024 tại phòng E.II.1


  CẬP NHẬT LỊCH THI

  - Các buổi thi ngày 5,6,7/7/2024 có cập nhật phòng thi, SV truy cập hệ thống để xem chi tiết.


  LỊCH THI HỌC KỲ II - NH 2023-2024

  - Hiện nay đã có Lịch thi Học kỳ (chính thức),  SV kiểm tra lịch thi để thực hiện.


  - SV khối năm 1 bắt đầu thi từ ngày 17/06/2024. SV khối năm 2, 3 thi từ 01/07/2024.

  1720919130
Xem tất cả...