HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 22 - 5 - 2024.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .


THÔNG BÁO LỊCH ĐKMH HK2, NH 2023-2024 CHO SINH VIÊN KHỐI NĂM 1,2,3

 

- Đã kết thúc ĐKMH trực tuyến, những SV KHÔNG ĐKMH xem như TỰ Ý BỎ HỌC.
- Do có nhiều GV thay đổi TKB, cho nên SV cần kiểm tra lại TKB của mình để thực hiện.
1. Khối năm 3 (Khóa TS 2021) (trước Tết Nguyên đán) - đã kết thúc - SV đã ĐK vào xem TKB chính thức để thực hiện. Đối với những HP HL-HCT của ngành Toán đã được tổ chức thành các lớp riêng.

2. Khối năm 2 (Khóa TS 2022) (sau Tết Nguyên đán) - Ngành Toán, Lý, Hóa, Văn và bổ sung những SV khối năm 3 chưa ĐKMH: từ 08g00 ngày 16/02/2024 đến 07g00 ngày 17/02/2024 - Ngành Tiểu học, Mầm non từ 07g00 ngày 17/02/2024 đến 07g00 ngày 18/02/2024 - Các ngành còn lại: từ 19g00 ngày 17/02/2024 đến 15g00 ngày 18/02/2024

3. Khối năm 1 (Khóa TS 2023) - Những SV khối năm 2, 3 chưa ĐKMH được phép ĐK bổ sung cùng khối 1. - Ngành Tiểu học, Mầm non và bổ sung những SV khối năm 2, 3 chưa ĐKMH: từ 18g00 ngày 18/02/2024 đến 11g00 ngày 19/02/2024 - Các ngành còn lại: từ 11g00 ngày 19/02/2024 đến 08g00 ngày 20/02/2024
Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.