HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 26 - 8 - 2019.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (NH 2018-2019)
» Hiện nay đã có LỊCH THI HK HÈ, sinh viên truy cập trang thông tin để xem lịch cụ thể.
LỊCH ĐKMH HỌC KỲ I (NH 2019-2020)
» Đã hết thời gian ĐKMH trực tuyến, SV các khối 2, 3 và 4 xem TKB chính thức để thực hiện từ ngày 19/08/2019.
» Sinh viên điều chỉnh, bổ sung ĐKMH từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 25/08/2019. Sau thời gian trên, SV phải chịu trách nhiệm về kết quả ĐKMH của mình.
» SV có ĐK học lại-học cải thiện sẽ nộp học phí trong thời gian 2 tuần (tại Phòng KH-TC) bắt đầu từ tuần thứ 3 của năm học (từ ngày 03/09/2019) đến hết ngày 14/09/2019. Sau thời hạn trên, Phòng ĐTĐH sẽ hủy danh sách SV không đóng học phí.
PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ II (NH 2018-2019)
» Sinh viên phúc khảo bài thi từ 19/8/2019-23/8/2019, Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo tại phòng KT-ĐBCLGD.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.