HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 16 - 8 - 2020.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

KẾ HOẠCH ĐK MÔN HỌC HK I (NH 2020-2021)
» Đã hết thời gian ĐKMH trực tuyến, từ 14g ngày 12/08/2020 SV kiểm tra TKB đã ĐK để thực hiện.
» TKB của nhóm lớp năm 1 (TS2020) sẽ thực hiện sau khi năm 1 nhập học.
» Khối năm 2 (TS 2019) và SV các khóa TS2016, TS2017, TS2018 (chưa ĐKMH): từ 13g00 ngày 10/08/2020 đến 23g00 ngày 11/08/2020
» Khối năm 3 (TS 2018): từ 14g30 ngày 08/08/2020 đến 08g00 ngày 10/08/2020 - » Khối năm 4 (TS 2017): từ 08g00 ngày 06/08/2020 đến 08g00 ngày 08/08/2020 -->> đã hết thời gian ĐK -->> SV kiểm tra TKB đã ĐK để thực hiện.

» Khối 2,3 và 4 bắt đầu học kỳ I từ 17/08/2020 do đó yêu cầu SV các khối thực hiện đúng lịch ĐKMH đã thông báo trên.

» Từ ngày 16/08/2020, SV đăng nhập vào hệ thống dạy học E-learning: http://sph-e.dhsphue.edu.vn với:
Tên đăng nhập: mã sinh viên (tương tự như đăng nhập vào Hệ thống hỗ trợ sinh viên) và Mật khẩu: tạm thời sử dụng mã sinh viên để đăng nhập (đối với trường hợp đăng nhập lần đầu), sau đó cần thay đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn trong quá trình học.
» Thông báo cập nhật ngày 12/08/2020

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.