HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 5 - 12 - 2022.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

THÔNG BÁO LỊCH THI HK SINH VIÊN NĂM 4
» Sinh viên Khối năm 4 thi kết thúc học phần HK1 từ ngày 21/11. Để biết thêm thông tin sinh viên đọc thông báo tại khoa.
THÔNG BÁO HK2 KHỐI NĂM 4
» Sinh viên Khối năm 4 (không làm Khóa luận) xem TBK đã ĐKMH để thực hiện, đặc biệt SV ngành GD Tiểu học và SP Âm nhạc cần lưu ý có điều chỉnh TKB.
» HK2 khối 4 bắt đầu từ 05/12/2022, kết thúc ngày 31/12/2022 (4 tuần). Thi từ ngày 03/01/2023.
» Sinh viên Khối năm 1 đăng nhập hệ thống http://117.3.4.204/diemsv/ và chọn chức năng xem TKB (chính thức hoặc ĐKMH) để thực hiện.
» Hiện nay có nhiều sự thay đổi TKB về phòng học và lịch học, SV các khối cần kiểm tra lại TKB của mình để thực hiện. » SV lưu ý tuần học của các nhóm lớp. Tuần 8 từ ngày 17/10/2022>
» Thông báo cập nhật ngày 02/12/2022, lúc 20h30.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.