HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 3 - 8 - 2021.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

LỊCH THI LẦN 2 CHO SV NĂM 2 VÀ SV NĂM 3 HKII (NH 2020-2021)
» SV học với các lớp năm 2 và năm 3 vắng thi có lý do hoặc chưa thi do nợ học phí sẽ dự thi lần 2 vào ngày 23/7-31/7/2021. SV truy cập hệ thống http://ktdg.dhsphue.edu.vn (vào ngày 19/7) để xem lịch thi cụ thể.
THÔNG BÁO LỊCH THI HKII (NH 2020-2021)
» Đã có lịch thi cho sinh viên năm 1. SV truy cập hệ thống thi trực tuyến http://ktdg.dhsphue.edu.vn để xem lịch thi cụ thể.
» Hình thức thi: TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN hoặc VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN. SV liên hệ GV để biết hình thức thi cụ thể của từng học phần.
» SV truy cập hệ thống thi trực tuyến để xem hướng dẫn làm bài thi trực tuyến.
» SV thường xuyên theo dõi thông báo để biết kế hoạch cụ thể.
» Thông báo cập nhật ngày 30/06/2021

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.