HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 28 - 10 - 2020.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

SINH VIÊN NGHỈ HỌC TỪ CHIỀU NGÀY 27/10 ĐẾN HẾT NGÀY 28/10/2020 (do ảnh hưởng cơn bão số 9)
KẾ HOẠCH ĐKMH HK I (NH 2020-2021)
» Đã hết thời hạn ĐKMH trực tuyến. SV kiểm tra kết quả đã ĐK để thực hiện.
» Một số SV ĐK không đúng nhóm, hoặc ĐK thiếu học phần, Phòng Đào tạo đã ĐK bổ sung. SV có thể điều chỉnh ĐKMH tại bộ phận phụ trách ĐKMH.
» Hiện nay đã tăng thêm số lượng ĐKMH của các nhóp lớp Tin học và Triết học, những SV chưa ĐK được các học phần này, có thể tiếp tục Đk.
» SV khối lớp năm 1 gia hạn thời gian ĐKMH từ 19g ngày 23/10/2020 đến 20g ngày 24/10/2020. Bắt đầu học tập trung tại Trường từ ngày 26/10/2020 (tuần 11).
THÔNG BÁO ĐIỂM THI (HKII 2019-2020)
» Lưu ý: Hệ thống sẽ tạm dừng mục xem điểm đối với SV chưa tiến hành trả lời phiếu khảo sát học phần từ ngày 18/9/2020.
» Hiện nay đã có điểm thi HK192, SV truy cập hệ thống để xem điểm.
» Sinh viên phúc khảo bài thi từ ngày 7/9/2020.
» Sinh viên có hộ khẩu thường trú ngoài Thừa Thiên Huế (chưa đến Trường được do ảnh hưởng dịch Covid) có thể thực hiện phúc khảo bài thi sau khi nhập học.
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRUNG HK I (NH 2020-2021)
» Từ ngày 28/09/2020, SV các khối lớp năm 2, 3 và 4 bắt đầu học tập trung tại Trường. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập trung, một số nhóm lớp có thể thay đổi thời khóa biểu, do đó từ ngày 26/09/2020 SV cần kiểm tra lại TKB cập nhật trên hệ thống để thực hiện - lưu ý đến Tuần học của mỗi học phần. Thứ Hai, ngày 28/09/2020 là Tuần 7 của học kỳ I.

» Thông báo cập nhật ngày 27/10/2020 - Thông báo kết quả ĐKMH

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.