HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 14 - 5 - 2021.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI SV NĂM 1
» Hiện nay SV toàn trường đang học trực tuyến nên lịch phúc khảo bài thi của SV năm 1 sẽ được thông báo khi sinh viên học tập trung.
THÔNG BÁO HỌC TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC NĂM 1,2 VÀ 3 (NH2020-2021)
» Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trường sẽ tổ chức dạy-học trực tuyến từ ngày 04/05/2021 cho đến khi có thông báo mới.
THÔNG BÁO THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHO SINH VIÊN NĂM 4 (NH2020-2021)
» Trường sẽ tổ chức thi lần 2 lấy điểm lần 1 cho SV năm 4 (hoãn thi có lý do) từ ngày 22/4/2021 đến ngày 24/4/2021. Sinh viên làm đơn xin dự thi tại phòng KT&BĐCLGD trước ngày 20/4/2021.
» Thông báo cập nhật ngày 03/05/2021

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.