HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 3 - 12 - 2023.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI SV NĂM 4

* Thông báo: Điều chỉnh lịch thi: Chuyển lịch thi sáng Chủ nhật ngày 10/12/2023 sang CHIỀU Chủ nhật 10/12/2023

* Thông báo: Điều chỉnh lịch thi Học phần Thi pháp tiểu thuyết hiện đại từ ngày 9/12 sang 13h00 ngày 03/12/2023 phòng E.III.1


THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 1 CHO SV KHỐI NĂM 4
(từ 5/12 đến 17/12/2023)

  • Hiện nay đã có lịch thi học kỳ 1 cho sinh viên khối năm 4, SV truy cập hệ thống để xem lịch thi cụ thể.
  • Mọi thắc mắc về LỊCH THI sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí & BĐCLGD (toà nhà M) để được hỗ trợ.

Thông báo cập nhật ngày 28/11/2023.


Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.