HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 3 - 4 - 2020.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

THÔNG BÁO ĐIỂM THI HKI (NH 2019-2020)
» Hiện nay đã có điểm thi một số học phần (đã tổ chức thi), sinh viên truy cập hệ thống để xem điểm. Nhà trường sẽ thông báo lịch phúc khảo bài thi sau khi sinh viên học tập trung.
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH HỌC (NH 2019-2020)
» Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp nên sinh viên năm 1, 2, 3 sẽ tiếp tục học trực tuyến E-learning trong tuần 2 (từ ngày 02/03/2020 đến 07/03/2020) theo thời khóa biểu đã ĐKMH.
» Học tập trung tại trường từ ngày 09/03/2020.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI HKI (NH 2019-2020)
» Do tình hình dịch nCoV diễn biến phức tạp nên sinh viên năm 1, 2, 3 sẽ hoãn thi các học phần còn lại đến khi có thông báo mới. SV thường xuyên truy cập hệ thống để xem thông báo cụ thể.

KẾ HOẠCH ĐKMH HKII (NH 2019-2020)
» Đã hết hạn ĐKMH trực tuyến. SV kiểm tra Thời khóa biểu chính thức sau khi ĐKMH để thực hiện.
» Điều chỉnh, bổ sung ĐKMH từ 13/01/2020.
» Các khối năm 1, 2 và 3 bắt đầu HK II từ ngày 17/02/2020.
» Khối năm 4 (TS 2016) ĐKMH từ 14g ngày 19/12/2019 đến 10g ngày 21/12/2019
- SV làm khóa luận không tham gia ĐKMH đợt này.
- SV khối 4 có nhu cầu ĐK HL-HCT phải làm đơn ĐKMH, có xác nhận của Khoa/CVHT và nộp cho Phòng ĐTĐH để xét duyệt.
» Khối năm 3 (TS 2017) ĐKMH từ 14g ngày 03/01/2020 đến 14g ngày 04/01/2020 » Khối năm 2 (TS 2018) ĐKMH từ 14g ngày 06/01/2020 đến 16g ngày 07/01/2020
» Khối năm 1 (TS 2019) ĐKMH từ 16g ngày 08/01/2020 đến 16g ngày 09/01/2020
» Thời điểm học tập trung tại trường sẽ có thông báo sau ngày 07/03/2020. » Thông báo cập nhật lúc 13h00 ngày 02/01/2020.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.