HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 25 - 5 - 2020.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

LỊCH THI HKII (NH 2019-2020) CHO SV NĂM 4
» Hiện nay đã có lịch thi HK2 cho sinh viên năm 4, sinh viên truy cập hệ thống để xem lịch cụ thể.
PHÚC KHẢO BÀI THI HKI (NH 2019-2020)
» Thông báo: thời gian tổ chức phúc khảo bài thi HKI cho sinh viên từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020. Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại Phòng KT-ĐBCLGD.
ĐIỀU CHỈNH TKB HKII (NH 2019-2020)
» TKB áp dụng từ 04/05/2020-20/06/2020, từ tuần 19 đến 25 trong TKB.
» Khối 4 học từ 04/05/2020-16/05/2020) - Thi từ 18/05/2020
» Khối 1,2,3: học 6 tuần, từ 11/05/2020 - Thi từ 29/06/2020
» SV cần kiểm tra tuần học của các HP để thực hiện
» Thông báo cập nhật ngày 13/05/2020

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.