Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(C:\Windows\temp) failed: No such file or directory (2) in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\index.php on line 2 HE THONG HO TRO CB-GV-SV TRUONG DHSP HUE
HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN
  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.


::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 11 - 4 - 2021.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI HKI (NH2020-2021)
» SV năm 2,3 bắt đầu phúc khảo bài thi từ ngày29/3/2021 đến hết ngày 3/4/2021.
LỊCH THI SV NĂM 1 HKI (NH2020-2021)
» SV năm 1 bắt đầu thi học kỳ từ ngày 15/3/2021. Hiện nay lịch thi đang được điều chỉnh. SV Truy cập hệ thống để xem lịch chính thức vào ngày 10/3/2021.
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II (NH 2020-2021)
1. SV các khối lớp năm 1, 2 và 3 bắt đầu học qua mạng (http://sph-e.dhsphue.edu.vn) từ ngày 22/02/2021 (tuần 11 của học kỳ) theo thời khóa biểu đã đăng ký. Thời gian học tập trung sẽ được thông báo sau.
2. Lịch thi HK1 của năm 1 sẽ thực hiện khi học tập trung tại Trường.
3. HP Giáo dục thể chất tạm thời chưa thực hiện. Chờ thông báo của Khoa Giáo dục thể chất.
4. SV có tham gia học tại Trường ĐHNN thì đăng nhập vào hệ thống dạy học trực tuyến của Trường ĐHNN theo địa chỉ: http://lms.hucfl.edu.vn
» Thông báo cập nhật ngày 09/03/2021 - Thông báo Kế hoạch học trực tuyến HK 2 NH 2020-2021 các khối 1, 2 và 3.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.