HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 16 - 10 - 2021.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HK I (NH 2021-2022) ĐỐI VỚI SV NĂM 1
» Hiện nay đã cập nhật danh sách các nhóm lớp trên hệ thống https://sph-e.dhsphue.edu.vn của Trường, SV khối 1 căn cứ TKB đã được đăng ký để tham gia học trực tuyến. SV cần login vào hệ thống bằng mã sinh viên để kiểm tra các nhóm lớp đã đăng ký.
» Lưu ý tuần học của các nhóm lớp học phần. Tuần 6 của HK 1 (là tuần 1 của năm 1) bắt đầu từ ngày 04/10/2021, kết thúc HK I vào ngày 15/01/2022 (có 1 tuần dự trữ trước khi nghỉ Tết Nguyên đán).
Đối với SV các khối lớp năm 2, 3, 4... có ĐK học lại-HCT với năm 1 lưu ý: đã cập nhật danh sách vào hệ thống trực tuyến. SV đăng nhập để tham gia học.
(do có thay đổi TKB khối 1 cho nên một số trường hợp bị trùng TKB. Phòng ĐTĐH&CTSV đang điều chỉnh ĐKMH cho nên tạm thời hủy trên hệ thống học trực tuyến (TKB của SV vẫn cập nhật trên Hệ thống hỗ trợ SV). Ngay sau khi hoàn tất việc điều chỉnh, Phòng sẽ cập nhật để SV có thể tham gia học trực tuyến).
KẾ HOẠCH PHÚC KHẢO (NH 2021-2022)
» Đối với HKI: SV năm 1 đăng ký phúc khảo từ 20/9 đến 26/9/2021
» Đối với HKII: SV năm 1,2,3 đăng ký phúc khảo từ 27/9 đến 03/10/2021
Cách thức đăng ký: Vào trang web xem Kết quả học tập để đăng ký trực tuyến
» Sinh viên đăng ký HL-HCT liên hệ qua số điện thoại Zalo : 0906404646 Thầy Tuấn
» Khối năm 4 (Khóa TS 2018) từ 17g00 ngày 28/08/2021 đến 08g00 ngày 29/08/2021
» Khối năm 3 (Khóa TS 2019) từ 10g00 ngày 29/08/2021 đến 14g00 ngày 29/08/2021
» Khối năm 2 (Khóa TS 2020) từ 08g00 ngày 04/09/2020 đến 14g00 ngày 04/09/2020
Lưu ý
: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, SV các khối lớp sẽ học trực tuyến trên hệ thống https://sph-e.dhsphue.edu.vn của Trường cho đến khi có thông báo mới. Trường đã ĐKMH cho SV theo kế hoạch dạy học của các Khoa và chuyển dữ liệu lên hệ thống học trực tuyến, do đó ở đây chỉ cho phép SV đăng ký HL-HCT hoặc rút bớt HP đã được đăng ký. SV khối năm 4 các ngành Văn, Tiểu học và Mầm non được phép điều chỉnh các học phần tự chọn.
» Tuần 1 HK 1 từ ngày 30/08/2021.
» Thông báo cập nhật ngày 05/10/2021, lúc 03g30.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.