HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 17 - 5 - 2022.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

THÔNG BÁO LỊCH HỌC HK2 SV NĂM 1,2,3
» Thay đổi phòng học: chuyển TKB phòng E.II.5 thành phòng E.II.3; chuyển TKB phòng N.III.5 thành phòng N.III.9 và chuyển phòng N.III.6 thành phòng C.III.5
» SV xem TKB chính thức để tham gia học (trực tiếp/trực tuyến: tùy theo yêu cầu của GV). Khi xem TKB cần lưu ý những điểm sau:
1. Phòng học: nếu là phòng thực hành thì trao đổi với GV để biết vị trí phòng học cụ thể; phòng học lý thuyết thì xem sơ đồ trường để biết.
2. Tuần học: cần lưu ý tuần học cụ thể của mỗi học phần, tránh trường hợp nhầm tuần học; Tuần 12 từ ngày 28/02; tuần 14 từ ngày 14/03/2022.
» Hướng dẫn xem tuần học: SV chọn menu [TKB Chính thức], sau đó click ở mỗi mã số môn học để xem thông tin nhóm môn học, ở đó có thông tin tuần học.
THÔNG BÁO LỊCH THI SINH VIÊN NĂM 1 và SINH VIÊN NĂM 3
» Hiện nay đã có lịch thi học kỳ 1 cho SV năm thứ 1 và SV năm 3 (trừ sv N3 ngành GDMN). Đề nghị sinh viên truy cập hệ thống thi trực tuyến http://ktdg.dhsphue.edu.vn xem, kiểm tra lịch thi và phản hồi cho phòng Khảo thí thông qua hệ thống KTĐG nếu thấy các vấn đề chưa phù hợp. Lịch thi sẽ thông báo chính thức 5 ngày trước đợt thi.
THÔNG BÁO ĐK THỰC TẬP SP SV NĂM 4
» SV khối 4 theo dường link: https://drive.google.com/drive/folders/1FXD6ycHFdhjxErWUcfHP5m46ntg5uEGT?usp=sharing
để đăng ký thông tin TTSP. Hạn cuối: ngày 08/01/2022.
» Thông báo cập nhật ngày 27/03/2022, lúc 01h30.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.