HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 25 - 9 - 2022.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HK1 NĂM HỌC 2022-2023
» Hiện nay một số phòng học của Trường bị thay đổi, Phòng ĐTĐH thông báo để SV xem lại TKB phòng học để thực hiện. Một số phòng học bị thay đổi, gồm:
- Phòng E.II.3 và E.II.4 (chuyển thành K.III.2 và K.III.3);
- K.II.9 (thành K.II.5); Phòng N.II.7 chuyển sang phòng N.II.8;
- Phòng N.III.7 chuyển sang N.III.4; trừ: Thứ 4-t8910 (Điện hóa nâng cao - cô Thư) và Thứ 7-t345 (Hóa học phóng xạ - thầy Tân) chuyển sang N.III.8
- Phòng N.III.13 chuyển sang N.III.12; trừ sáng Thứ 3 và thứ 5 (2 HP của cô Nga và cô Linh, lớp Tiểu học 4A và 4B) chuyển sang N.III.11
- Thứ 5-t3,4,5 (cô Hiền), Ph-N.II.8 chuyển N.III.8
- Thứ 2-t1,2 và Thứ 5-t1,2 (thầy Điều) Ph.N.II.8 chuyển D.III.3
» Thông báo cập nhật ngày 04/09/2022, lúc 10h15.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.