HỆ THỐNG
HỖ TRỢ SINH VIÊN

  Đăng nhập hệ thống
Mã Sinh viên:
Mật khẩu:

- Sinh viên quên mật khẩu cần liên hệ Tổ Dữ Liệu - Phòng ĐTĐH để xin cấp lại mật khẩu mới.
- Bạn phải lưu giữ mật khẩu cẩn thận, không để lộ cho người khác biết, nếu để lộ bạn nên thay đổi lại mật khẩu mới.


Nếu không thể đăng nhập vào hệ thống bạn nên kiểm tra các chức năng sau:

* Trình duyệt của bạn phải cho phép Cookie xem thêm hướng dẫn nếu không đăng nhập được vào hệ thống
- Với Internet Explorer
- Với Mozilla Firefox

* Bạn có thể tải trình duyệt
để sử dụng.

::HỆ THỐNG HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP HUẾ:: Hôm nay, ngày 6 - 6 - 2023.

Sinh viên đăng nhập để Xem điểm - Xem thời khóa biểu - Lịch thi - Đăng ký môn học và các Thông báo của trường.

Sinh viên đăng nhập hệ thống lần đầu tiên bằng Mã sinh viênmật khẩu (mật khẩu là ngày tháng năm sinh, ví dụ ngày sinh 12/04/90 thì mật khẩu là 120490). Sau khi đăng nhập thành công SV cần thay đổi mật khẩu và chịu trách nhiệm về mật khẩu của mình để bảo vệ các thông tin liên quan.

Chú ý:
- Điểm trên trang thông tin này chỉ để tham khảo, Sinh viên liên hệ Khoa để biết điểm chi tiết
- Số điện thoại liên hệ : 054.3846651

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC .

KẾ HOẠCH ĐKMH HK2 (2022-2023)
» Đã hết hạn ĐKMH trực tuyến. Từ 02/03/2023 SV các khối lớp xem TKB chính thức để áp dụng.
» Trường ĐK tạm cho những SV chưa ĐKMH trực tuyến, điểm môn học sẽ tạm nhận điểm H (hỏng) cho đến khi SV làm đơn xin ĐK bổ sung tại Phòng ĐTĐH.

(*) Sinh viên điều chỉnh, bổ sung ĐKMH từ ngày 02/03/2023 đến hết ngày 12/03/2023. Sau thời gian trên, SV chịu trách nhiệm về kết quả ĐKMH của mình.
(*) Các khối lớp năm 1, 2 và 3 bắt đầu học kỳ II từ 06/03/2023 (tuần 28 năm học) do đó yêu cầu SV thực hiện đúng lịch ĐKMH đã thông báo trên.
» Thông báo cập nhật ngày 01/03/2023, lúc 23h00.

Warning: substr_count(): Empty substring in C:\inetpub\wwwroot\DIEMSV\main.php on line 139

Chú ý:
Để hệ thống hoạt động tốt trình duyệt của bạn phải hỗ trợ JavaScript.
Bạn nhấn vào đây để xem hướng dẫn bật tính năng JavaScript.